ΕΝΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΚΑΛΥΤΕΡΟΥΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΝΕΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ


Το έτος 2000 είναι σταθμός για την Ευρωπαϊκή γεωργία. Η πολυσυζητημένη AGENDA 2000 είναι πλέον γεγονός και αναμένονται αλλαγές σε όλο το φάσμα των αγροτικών δράσεων. Το κρίσιμο όμως ερώτημα που απασχολεί ή πρέπει να απασχολεί, είναι κατά πόσο με τις υφιστάμενες νοοτροπίες, με την έλλειψη γνώσης, επαγγελματισμού και επιχειρηματικότητας που επικρατεί στην Ελληνική γεωργία, είμαστε σε θέση να παρακολουθήσουμε ή όπου χρειάζεται να δημιουργήσουμε τις όποιες αλλαγές.
Στις υπόλοιπες οικονομικές δραστηριότητες, η αξία των ανθρώπων ως καθοριστικών παραμέτρων στις εξελίξεις έχει αναγνωριστεί, γι' αυτό και γίνεται συνεχώς αναφορά σε "ανθρώπινους πόρους", σε "εκπαίδευση και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού", σε "υψηλό φρόνημα" κ.λ.π. Όμως οι Έλληνες αγρότες είναι απαισιόδοξοι και απογοητευμένοι με τα επαγγελματικά τους θέματα. Δεν πιστεύουν ότι μπορεί να υπάρξει αλλαγή και βελτίωση. Βαθιά μέσα τους δεν πιστεύουν καν στη γεωργία. Αυτό συμβαίνει, γιατί δεν έχουν μια πραγματική εικόνα, για τη σημασία της γεωργίας στην οικονομία και στην ποιότητα της ζωής των πολιτών, αλλά και γιατί νοιώθουν - και με την πρώτη ματιά φαίνεται ότι είναι - εγκλωβισμένοι σε αναποτελεσματικά συστήματα.
Η ιστορία μας διδάσκει, ότι όσο οι άνθρωποι θα έχουν ανάγκη τροφής και ένδυσης, η γεωργία θα παραμένει μία βασική οικονομική δραστηριότητα. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι για τις επόμενες … χιλιετηρίδες, η γεωργία θα είναι ένα από τα πιο σταθερά επαγγέλματα. Το ζητούμενο είναι ποιοι θα ασκούν τη γεωργία; Ποιοι θα πραγματοποιήσουν τις αλλαγές; Οι απογοητευμένοι και οι εγκλωβισμένοι;
Σίγουρα όχι. Οι αγρότες που θα κυριαρχήσουν στα χρόνια που έρχονται θα είναι αισιόδοξοι, ενημερωμένοι, ανήσυχοι, επιχειρηματικά σύγχρονοι.
Όμως δεδομένου ότι τέτοιοι αγρότες δεν υπάρχουν, δεδομένου ότι αγρότες με όραμα και πίστη είναι είδος σε ανεπάρκεια, τι ακριβώς γίνεται - πέρα από προγράμματα υλικοτεχνικών υποδομών - ώστε να βρεθούν, να αναδειχθούν και να αξιοποιηθούν;
Τα καλύτερα προγράμματα, είναι "κενό γράμμα", αν δεν αξιοποιηθούν οι σωστοί αγρότες.

 • Αγρότες που θέλουν να είναι οι καλύτεροι.
 • Αγρότες που αντιλαμβάνονται το ρόλο της γεωργίας στην ποιότητα της ζωής των πολιτών.
 • Αγρότες που αντιλαμβάνονται τη σημασία της συνεργασίας.
 • Αγρότες που αγαπούν την Ελληνική ύπαιθρο και θέλουν να αναδείξουν τα χαρακτηριστικά της.

Επαναπροσδιορίζοντας λοιπόν το αρχικό ερώτημα, μπορεί να διατυπωθεί ως εξής: "Με ποιες μεθόδους και συστήματα θα αλλάξουν οι υφιστάμενες νοοτροπίες των αγροτών; Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αγρότες είναι εμπειριστές και δεν προχωρούν σε αλλαγές αν δεν δουν κάτι να λειτουργεί."
Σε αυτό το ερώτημα έρχεται να δώσει μια πρώτη απάντηση - προσέγγιση η πρόταση που ακολουθεί παρακάτω. Σκοπό έχει να λειτουργήσει ως πλατφόρμα έρευνας-ανάπτυξης, νέου τύπου προγραμμάτων, που να αφορούν την μεταφορά γνώσης και εμπειρίας και να υποστηρίζουν αλλαγές στην νοοτροπία των αγροτών.
Η πρόταση αυτή παρουσιάστηκε στις 12/6/00 προς τον Υφυπουργό γεωργίας κ. Αργύρη από την ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ και τον υπογράφοντα και περιμένουμε ανταπόκριση. Πέραν αυτού, το εν λόγω δημοσίευμα έχει σαν στόχο και απευθύνει ανοικτή πρόσκληση σε κάθε σχετικό - και ενδιαφερόμενο - με το θέμα, με σκοπό την ανάπτυξη διαλόγου και νέων ιδεών.
Η κεντρική ιδέα αφορά στην ανάπτυξη ενός προγράμματος που θα προάγει την επιχειρηματικότητα στη γεωργία. Με δεδομένα τα στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω ο στόχος είναι να δημιουργηθεί μια πρώτη ομάδα από αγρότες - ηγέτες - παραδείγματα. Οι αγρότες αυτοί θα αποτελέσουν μια Εθνική ομάδα Επιχειρηματιών - Νέων Αγροτών, οι οποίοι με την κατάλληλη εκπαίδευση και υποστήριξη θα γίνουν μεσοπρόθεσμα τα "εμβόλια" για την αλλαγή νοοτροπίας, στις περιοχές τους.
Η αρχή επιτυχίας πρέπει να είναι η αμεσότητα. Η εφαρμογή θα στηριχθεί στην μέθοδο "ΜΑΘΑΙΝΩ ΒΛΕΠΟΝΤΑΣ". Η υλοποίηση του προγράμματος προϋποθέτει την σύσταση μίας ευέλικτης επιτροπής που θα αποτελείται από Υπηρεσιακούς παράγοντες, Εκπροσώπους της Ε.Ν.Α. και Ειδικούς επιστημονικούς συνεργάτες, ώστε να έχει το κύρος, την γνώση και την εξουσία να σχεδιάσει και να υλοποιήσει.
Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η δημιουργία της Εθνικής ομάδας Επιχειρηματιών Νέων αγροτών. Η ομάδα αυτή θα αποτελείται από +- 150 Νέους Αγρότες, προερχόμενους από όλους τους νομούς της Ελλάδας και είναι περιττό να τονίσουμε τη σημασία στα κριτήρια και την επιλογή των μελών της.
Η εκπαίδευση της ομάδας θα στηριχθεί σε καινοτόμο ΤΑΧΥΡΥΘΜΟ πρόγραμμα που θα περιλαμβάνει:

 1. Πλήρη γνώση της Ευρωπαϊκής Αγροτικής Πολιτικής.
 2. Πλήρη γνώση της AGENDA 2000.
 3. Πλήρη γνώση του προγράμματος Νέων Αγροτών.
 4. Τη σημασία της γεωργίας για την κοινωνία και την οικονομία.
 5. Βασικές αρχές αγροτικού Μάρκετινγκ.
 6. Αρχές συνεταιρισμών.
 7. Χρηματοοικονομικά θέματα.
 8. Τι κάνουν οι Νέοι Αγρότες στις άλλες χώρες;
 9. Εμψύχωση στην ιδέα του νέου αγρότη ηγέτη.
 10. Δημόσια ομιλία.
 11. Γεωργία και νέες τεχνολογίες (internet).

Για καθένα από τα παραπάνω θέματα καθώς και την μεταξύ τους συνέργια, υπάρχουν ήδη διαθέσιμα περαιτέρω στοιχεία (αναλυτική θεματολογία, βιβλιογραφία, παραδείγματα από το εξωτερικό κ.λ.π.).
Το πρόγραμμα εκπαίδευσης μπορεί να υλοποιηθεί σε ένα εξάμηνο και να έχει σαν αποτέλεσμα μία μεγάλης κλίμακας εκδήλωση, η οποία θα ορίσει τη σοβαρότητα και τη σπουδαιότητα του έργου και θα ωθήσει τους Αγρότες - Επιχειρηματίες της ομάδας, να πιστέψουν στο πρόγραμμα και να δουλέψουν γι' αυτό.
Η ομάδα θα διατηρεί σταθερή επαφή μέσω e-mail και ειδικής υπηρεσίας στο site του υπουργείου και πολλά από τα μέλη της μπορεί να εξελιχθούν σε ανταποκριτές του ΔΗΜΗΤΡΑ TV για τις περιοχές τους.
Τα μέλη της ομάδας θα αποτελέσουν άμεσα τα φωτεινά παραδείγματα προς μίμηση για την περιοχή τους, ταυτόχρονα θα αποτελέσουν τους διαύλους λήψης πληροφοριών, κατευθείαν από τους Νέους Αγρότες, προς το υπουργείο.
Αντιλαμβανόμαστε απόλυτα ότι η πρόταση είναι φιλόδοξη και καινοτόμος. Επαναλαμβάνουμε όμως ότι το θεωρούμε σαν πλατφόρμα εξέλιξης και το σημαντικό είναι να συμφωνήσουμε στην αναγκαιότητα ενός τέτοιου μέτρου. Σημασία έχει να εξυπηρετηθεί ο σκοπός και να ευδοκιμήσει η γνώση και η αισιοδοξία στην Ελληνική ύπαιθρο. Στα χρόνια που έρχονται δεν θέλουμε απλούς εργάτες της γης, θέλουμε "καλλιεργητές". Το σύνθημα της Ε.Ν.Α. δε "ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΛΟΓΙΑ" είναι τώρα πια, επίκαιρο όσο ποτέ.

Σπύρος Δ. Καχριμάνης   

Δείτε επίσης
www.elaiolado.gr
, www.e-natural.gr , www.idx.gr