ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ

Οι οργανώσεις Νέων Αγροτών, αποτελούν στην Ευρώπη μία πραγματικότητα 50 χρόνων. Δύο Ευρωπαϊκά όργανα εκπροσωπούν σήμερα τους Νέους Αγρότες. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των νέων αγροτών και η Ευρωπαϊκή επιτροπή Ν.Α. & 4Η Club.

Οι δραστηριότητες που αναπτύσσουν τόσο οι εθνικές οργανώσεις, όσο και τα Ευρωπαϊκά όργανα, είναι πολλές και σημαντικές. Πρόκειται για ένα δυναμικό κίνημα που αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της αγροτικής νεολαίας. Αποσκοπεί στην ύπαρξη ζωντανών χωριών και στη δημιουργία γνώσης και πληροφόρησης, έτσι ώστε οι νέοι της υπαίθρου να πιστέψουν σε ένα αγροτικό μέλλον. Ένα μέλλον που για να υπάρξει πρέπει να δοθεί ένα ευνοϊκό πλαίσιο μέσων για τις αγροτικές κοινωνίες. Οποιαδήποτε ανάπτυξη προς την αντίθετη κατεύθυνση, θα έχει σαν αποτέλεσμα το συγκεντρωτισμό και την αστικοποίηση.

Στα χρόνια που έρχονται, κανείς δεν θα μπορέσει να επιβιώσει στη γεωργία αν δεν υπάρξουν ορισμένα πράγματα που μόνο σαν συνθήματα εξαγγέλλονται και ποτέ δεν φθάνουν στην καρδιά του προβλήματος.

Εμείς θέλουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα με την ακριβώς αντίθετη νοοτροπία αλλά και διαδικασία.

 

Πληροφόρηση και γνώση για τους Νέους Αγρότες.

Ουσιαστική μελέτη των προβλημάτων και ρεαλιστική πρόταση.

Ανάληψη ευθυνών και πρωτοβουλίας από τους ίδιους τους Αγρότες.

 

Η Ε.Ν.Α. πιστεύει και προωθεί την συνεργασία και τον συνεταιρισμό των γεωργών και θεωρεί σαν πρωταρχική αναγκαιότητα για την ανάπτυξη της Ελληνικής γεωργίας της ύπαρξη δυναμικών και ανταγωνιστικών συνεταιρισμών οργανώσεων. Η Ε.Ν.Α. δεν πιστεύει σε καμία περίπτωση ότι τα προβλήματα των αγροτών λύνονται «στους δρόμους».

Η Ε.Ν.Α. είναι μη κυβερνητική μη κερδοσκοπική οργάνωση με σύγχρονη οργανωτική δομή και λειτουργία. Μέλη της είναι και μπορούν να γίνουν Νέοι Αγρότες, που δεν έχουν συμπληρώσει το 40ο έτος.

Βασικός στόχος της οργάνωσης είναι να δημιουργήσει το κατάλληλο περιβάλλον, ώστε οι διάσπαρτοι και λίγοι νέοι της υπαίθρου, να επικοινωνήσουν και να δημιουργήσουν. Για το σκοπό αυτό αναπτύσσει μια πολύπλευρη δραστηριότητα, ώστε ο κάθε νέος να μπορεί να ασχοληθεί με τις ιδιαίτερες κλίσεις του και παράλληλα μέσα από το σύνολο των δράσεων, να αποκτήσει μία συνολική εικόνα τόσο των προβλημάτων όσο και των δυνατοτήτων και των προοπτικών.

Οι βασικές δραστηριότητες της οργάνωσης είναι :

 • Ερευνά τα προβλήματα της γεωργίας (επαγγελματικά - κοινωνικά -οικονομικά - περιβαλλοντικά) και προτείνει λύσεις.
 • Προσφέρει επαγγελματική κατάρτιση σε νέους αγρότες.
 • Ενημερώνεται και ενημερώνει σχετικά με την ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ και τις εξελίξεις στην παγκόσμια αγροτική οικονομία.
 • Προωθεί τη βιολογική γεωργία και τις φιλοπεριβαλλοντικές πρακτικές.
 • Συνεργάζεται με άλλους οργανισμούς, Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς την επίτευξη των παραπάνω στόχων.

Στην Ελλάδα ο θεσμός ξεκίνησε το 1992 στην Αργολίδα και εξαπλώθηκε σε πολλές περιοχές της χώρας. Οι δραστηριότητες που έχει αναπτύξει η κεντρική οργάνωση καθώς και οι διάφορες τοπικές οργανώσεις, παρουσιάζονται συνοπτικά παρακάτω:

 • Είναι μέλος στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ( EUROPEAN COMMITTEE FOR YOUNG FARMERS & 4H CLUBS ), ένα Ευρωπαϊκό όργανο πού έχει μέλη από 23 χώρες της Ευρώπης.
 • Είναι μέλος στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ( European Federation of City Farms ). Σκοπός της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Αγροκτημάτων Πόλεων, είναι η περιβαλλοντική εκπαίδευση των νέων, αλλά και των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Επίσης αποβλέπει στην ευαισθητοποίηση του κόσμου για την προστασία του περιβάλλοντος.
 • Έχει δημιουργήσει μία υπηρεσία, την «ΑΓΡΟΤΟΥΡ ΕΛΛΑΣ» Η οποία ασχολείται με την προώθηση του αγροτουρισμού στην Ελλάδα.
 • Είναι συνεταίρος σε Ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα με την ονομασία AREA (ACCESS TO REMOTE EXPERTISE IN ACRICULTURE ). Αντικείμενο του προγράμματος είναι η ανάπτυξη και λειτουργία ενός συστήματος τηλεπληροφορικής, το οποίο θα παρέχει ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον υπηρεσιών multimedia για την υποστήριξη των αγροτικών περιοχών της Μεσογείου ( αγρότες, γεωπόνους, αγροτικά ινστιτούτα, κλπ.)
 • Συμμετείχε στο Ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα FRIENDS (Farming and Rural Information Expertise and News Dissemination Service), που είχε σαν αντικείμενο την ανάπτυξη μίας υπηρεσίας ενημέρωσης και διάδοσης πληροφοριών για τον αγροτικό χώρο.
 • Συμμετείχε στο Ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα ΜΟDULUS – A spatial MODELLING tool for INTEGRATED ENVIRONMENTAL DECISION-MAKING.
 • Έχει ξεκινήσει μια σημαντική προσπάθεια για την δημιουργία του πρώτου αγροτικού μουσείου στην Ελλάδα. (Living Agricultural Museum).
 • Εκδίδει το περιοδικό « ΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ν.Α» το οποίο διανέμεται σε όλη την Ελλάδα.
 • Πραγματοποιεί προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης.
 • Οργανώνει σεμινάρια για νέους αγρότες με θέματα όπως βιολογική γεωργία, εναλλακτικό αγροτικό εισόδημα, αναδάσωση, κοινοτικοί κανονισμοί 2328,2080, 2092, 2078 κλπ.
 • Έχει τμήματα εκμάθησης Η/Υ και ξένων γλωσσών για νέους αγρότες.
 • Πραγματοποίησε ένα πρόγραμμα, στο οποίο 8500 μαθητές ενημερώθηκαν σχετικά με τους κινδύνους που προκύπτουν από την υπερβολική και αλόγιστη χρήση χημικών στη γεωργία. Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από την κοινοτική πρωτοβουλία Priority Actions In The Youth Field. Το πρόγραμμα επιλέχθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σαν ένα από τα 12 καλύτερα προγράμματα στο χώρο της νεολαίας για το 1994.
 • Μελετάει τρόπους για τη εισαγωγή της βιολογικής γεωργίας σε μεγάλης κλίμακας εκμεταλλεύσεις. Ήδη 2000 στρέμματα που ανήκουν σε μέλη μας είναι πιστοποιημένα βάση του κανονισμού Ε.Ο.Κ. 2092/92.
 • Εκτελεί καινοτόμα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, για άτομα με ειδικές ανάγκες. Σκοπός των προγραμμάτων είναι η εκπαίδευση ατόμων με ειδικές ανάγκες, σε θέματα συνολικής οργάνωσης και διαχείρισης αγροκτήματος το οποίο περιλαμβάνει γεωργικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες, καθώς και η εμπορευματοποίηση των παραγομένων προϊόντων.
 • Διοργανώνει κάθε χρόνο Πανελλήνιο Συνέδριο Νέων Αγροτών σε διαφορετική περιοχή της χώρας και πάντα με ένα σημαντικό θέμα για την Ελληνική γεωργία. Ο θεσμός ξεκίνησε το 1994 στην Αργολίδα.
 • Η Ε.Ν.Α. χρηματοδοτείται από την ετήσια συνδρομή των μελών της, από δικαιώματα διαφημίσεων στο περιοδικό της και από ενισχύσεις εταιριών του γεωργικού τομέα.
 • Η Ε.Ν.Α. έχει κατευθείαν επαφή με τους αγρότες ( όχι μόνο νέους ), τους συνεταιρισμούς, τα πανεπιστήμια και άλλες οργανώσεις.

Τα κεντρικά γραφεία της οργάνωσης βρίσκονται στην Αργολίδα από όπου μπορείτε να πάρετε περισσότερες πληροφορίες.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΡΟΚΟΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ : ΠΕΝΤΑΣΚΟΥΦΗ ΜΑΡΙΑ
ΜΕΛΗ
ΜΑΛΤΕΠΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΠΟΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΛΠΑΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΣΗΣ
ΓΟΥΡΓΟΛΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

Συνδέσεις

ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ ΗΠΑ
http://www.nyfea.org/

ΦΟΡΟΥΜ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
http://www.ag-management.com/forum.htm

ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ ΣΚΟΤΙΑ
http://www.northallertonyfc.is-here.net/

ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ - ΤΕΞΑΣ
http://www.txaged.org/tyf-main.html


Δείτε επίσης
www.elaiolado.gr
, www.e-natural.gr , www.idx.gr